var tmenuItems = [ ["بسم الله الرحمن الرحيم","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,1,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "بسم الله الرحمن الرحيم", "", "", "", "", ],["مقدمة وهي مشتملة على عشرة مقاصد","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,6,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "مقدمة وهي مشتملة على عشرة مقاصد", "", "", "", "", ],["المقصد الأول","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,7,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد الأول", "", "", "", "", ],["المقصد الثاني","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,8,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد الثاني", "", "", "", "", ],["في سعة لغة العرب","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,8,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في سعة لغة العرب", "", "", "", "", ],["المقصد الثالث","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,9,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد الثالث", "", "", "", "", ],["في عدة أبنية الكلام","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,9,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في عدة أبنية الكلام", "", "", "", "", ],["المقصد الرابع","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,10,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد الرابع", "", "", "", "", ],["في المتواتر من اللغة والآحاد","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,10,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في المتواتر من اللغة والآحاد", "", "", "", "", ],["المقصد الخامس","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,11,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد الخامس", "", "", "", "", ],["في بيان الأفصح","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,11,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في بيان الأفصح", "", "", "", "", ],["المقصد السادس","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,11,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد السادس", "", "", "", "", ],["في بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك والأضداد وال","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,11,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في بيان المطرد والشاذ والحقيقة والمجاز والمشترك والأضداد وال", "", "", "", "", ],["وأما الأضداد","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,13,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "وأما الأضداد", "", "", "", "", ],["وأما المترادف","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,13,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "وأما المترادف", "", "", "", "", ],["وأما المعرّب","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,13,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "وأما المعرّب", "", "", "", "", ],["وأما المولد","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,14,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "وأما المولد", "", "", "", "", ],["المقصد السابع","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,14,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد السابع", "", "", "", "", ],["في معرفة آداب اللغويّ","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,14,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في معرفة آداب اللغويّ", "", "", "", "", ],["المقصد الثامن","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,15,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد الثامن", "", "", "", "", ],["وفيه أنواع","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,15,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "وفيه أنواع", "", "", "", "", ],["المقصد التاسع","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,19,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد التاسع", "", "", "", "", ],["في ترجمة المؤلف","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,19,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "في ترجمة المؤلف", "", "", "", "", ],["المقصد العاشر","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,282,22,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقصد العاشر", "", "", "", "", ], ["في أسانيدنا المتصلة إلى المؤلف","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "في أسانيدنا المتصلة إلى المؤلف", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=495&id=25", ], ["والخَضْبُ بالفَتْحِ الطَّلْعُ في لُغَةٍ، والخَصْبَةُ الطَّلْ","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "والخَضْبُ بالفَتْحِ الطَّلْعُ في لُغَةٍ، والخَصْبَةُ الطَّلْ", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=1049&id=495", ], ["باب التاءِ","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب التاءِ", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=1370&id=1049", ], ["باب الثاء المثلثة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الثاء المثلثة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=1626&id=1370", ], ["باب الجيم","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الجيم", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=2184&id=1626", ], ["باب الحاءِ المهملة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الحاءِ المهملة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=2522&id=2184", ], ["باب الخاءِ المعجمة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الخاءِ المعجمة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=2763&id=2522", ], ["باب الدال المهملة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الدال المهملة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=3311&id=2763", ], ["باب الذال","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الذال", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=4823&id=3311", ], ["باب السِّين المُهْمَلة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب السِّين المُهْمَلة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=5474&id=4823", ], ["باب الشين المعجمة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الشين المعجمة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=5836&id=5474", ], ["باب الصاد","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الصاد", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=6101&id=5836", ], ["باب الضاد المعجمة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الضاد المعجمة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=6247&id=6101", ], ["باب الطاءِ المُهْمَلَة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الطاءِ المُهْمَلَة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=6676&id=6247", ], ["باب الظاءِ المشالة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الظاءِ المشالة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=6796&id=6676", ], ["باب العين المهملة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب العين المهملة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=7052&id=6796", ], ["قال لأَنَّه يضعُ بيضَهُ في مَوضِعٍ لا يَدري أَينَ هو، ثمَّ ق","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "قال لأَنَّه يضعُ بيضَهُ في مَوضِعٍ لا يَدري أَينَ هو، ثمَّ ق", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=7114&id=7052", ], ["قالَ الجَوهَرِيُّ شَبَّهُوا فاعِلاْءَ بفَاعِلَةٍ، وجَعَلُوا","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "قالَ الجَوهَرِيُّ شَبَّهُوا فاعِلاْءَ بفَاعِلَةٍ، وجَعَلُوا", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=7266&id=7114", ], ["باب الغين المعجمة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الغين المعجمة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=8506&id=7266", ], ["باب الكاف","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب الكاف", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=8847&id=8506", ], ["باب اللام","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "باب اللام", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=282&thelevel=1&brother=9719&id=8847", ], ];