var tmenuItems = [ ["المقدمة","javascript:AlwaraqSrv.bookpage_details(-1,0,25,1,reply2)", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/item.gif", "", "", "المقدمة", "", "", "", "", ], ["كتاب اللؤلؤة في السلطان","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب اللؤلؤة في السلطان", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=23&id=2", ], ["كتاب الفريدة في الحروب","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الفريدة في الحروب", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=42&id=23", ], ["كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاد","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاد", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=73&id=42", ], ["كتاب الجمانة في الوفود","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الجمانة في الوفود", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=132&id=73", ], ["كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب المرجانة في مخاطبة الملوك", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=274&id=132", ], ["كتاب الجوهرة في الأمثال","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الجوهرة في الأمثال", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=295&id=274", ], ["كتاب الزمردة في المواعظ والزهد","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الزمردة في المواعظ والزهد", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=350&id=295", ], ["كتاب الدرة في التعازي والمراثي","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الدرة في التعازي والمراثي", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=366&id=350", ], ["كتاب اليتيمة في النسب","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب اليتيمة في النسب", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=435&id=366", ], ["كتاب المجنبة في الأجوبة","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب المجنبة في الأجوبة", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=448&id=435", ], ["كتاب الواسطة في الخطب","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الواسطة في الخطب", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=528&id=448", ], ["كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب المجنبة الثانية في التوقيعات والفصول", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=601&id=528", ], ["كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=755&id=601", ], ["كتاب الدرة الثانية في أيام العرب","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الدرة الثانية في أيام العرب", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=849&id=755", ], ["كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=885&id=849", ], ["كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=1149&id=885", ], ["كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=1165&id=1149", ], ["كتاب الجمانة الثانية في المتنبئين","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الجمانة الثانية في المتنبئين", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=1181&id=1165", ], ["كتاب الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=1229&id=1181", ], ["كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=1280&id=1229", ], ["كتاب اللؤلؤة الثانية في النتف والهدايا","", "http://www.alwaraq.net/dtree/deluxe-tree.files/folder.gif", "", "", "كتاب اللؤلؤة الثانية في النتف والهدايا", "", "0", "", "http://www.alwaraq.net/Core/DPoll/dtree?bookid=25&thelevel=1&brother=1295&id=1280", ], ];